Consultare factori interesați din motivul implementării certificării pădurilor în sistem FSC-C150733

S.C. Ocolul Silvic Lignum S.R.L. cu sediul în Dărmănești în perioada 2018-2019 implementează un sistem de certificare a managementului forestier (FSC®) pentru pădurile aflate în proprietatea S.C. Forestier M.U. Silvicultura S.R.L. și pentru care OS Lignum asigură administrarea silvică. Procesul de consultare a factorilor interesați se derulează în perioada 15 noiembrie 2018 – 15 ianuarie 2019. În cazul în care aveți comentarii legat de modul de gestionare a pădurilor din cadrul O.S. Lignum, vă rugăm să ne transmiteți la adresa: office@lignum.ro, persoana de contact Dl. Hogea Daniel inginer silvic responsabil cu certificarea.

Organismul independent de certificare Control Union Certification (CUC) în perioada noiembrie 2018 martie 2019 va derula procesul de evaluare a sistemului de gospodarire al pădurilor gestionate de OS Lignum. Această evaluare cuprinde verificarea managementului forestier conform celor 10 principii FSC®. În cazul în care managementul forestier practicat de OS Lignum va fi conform cu standardele adaptate pentru Romania CUC va certifica managementul forestier practicat de OS Lignum (FSC® FM-COC). În această situație OS Lignum va fi îndreptățit să furnizeze lemn certificat din pădurile incluse în scopul certificării oferind astfel avantaje diverse propiretarilor și societății în general (scutiri de impozite pe teren, acces la o piață internațională, dovada unui managemet forestier sustenabil, considerații sociale și de mediu întărite).

Un rezumat al activităţilor de management este disponibil pentru cei interesaţi, cu respectarea principiului confidenţialităţii. Pentru a beneficia de detalile activităților de management vă rugăm contactați conducerea OS Lignum în vederea consultării.

Oras Dărmăneşti,
Strada Energiei,
Nr. 415,
Cod poştal 605300
Judeţul BACĂU,
România