Ocolul silvic Lignum   Informaţii generale

  Structura ocolului silvic

  Organizarea ocolului silvic

  Operaţiuni culturale şi
  exploatări forestiere


  Transporturi şi drumuri auto forestiere

  Vânătoare

Informaţii generale

Ocolul Silvic Lignum este un ocol privat care gestionează durabil pădurile aflate în proprietatea S.C. Forestier M.U. Silvicultura SRL. Principalele sarcini ale ocolului constau din protejarea şi administrarea durabilă a fondului forestier. S.C. Ocolul Silvic Lignum S.R.L. are sediul în oraş Darmăneşti, la aproximativ 60 km de municipiul Bacău.

Bild Gebäude Lignum
Suprafaţa fondului forestier administrat este de 6476 ha şi face parte din lanţul muntos al Carpaţilor Orientali, având în partea de sud Vârful Nemira iar în partea de nord Vârful Lapoş.

Cele mai înalte vârfuri care se găsesc pe teritoriul Ocolului Silvic Lignum sunt Vârful Farcu Mic în partea de sud, şi vârful Lapoş în nord, cu o înălţime de 1360 m.

În mijlocul fondului forestier administrat de Ocolul Silvic Lignum se găseşte Lacul de acumulare Poiana Uzului, alimentat de pârâul Uzu, acesta fiind şi cel mai mare pârâu din zonă. Afluenţii acestui pârâu sunt Bărzăuţa în partea de sud, Coporâia şi Tăietura în partea de nord. Pâraiele Tulburea, Grozea, Izvorul Alb şi Plopu Lapoş se varsă direct în lacul de acumulare.

Predomină arboretele de amestec cu specie predominantă fagul (Fagus sylvatica), împreună cu bradul (Abies alba). Alte specii întâlnite în compoziţia arboretului sunt: paltinul de munte (Acer pseudoplatanus L.), frasinul (Frasinus excelsior L.), carpenul (Carpinus betulus L.), molidul (Picea abies (L.) Karst). În compoziţia arboretelor mai putem întălni izolat şi exemplare valoroase de sorb (Sorbus torminalis) sau de scoruş (Sorbus domestica).

De asemenea, Ocolul Silvic Lignum deţine custodia Rezervaţiei Naturale Izvorul Alb, în care se găsesc exemplare deosebite de tisă (Taxus baccata L.).

Datorită varietăţii de specii ierbacee, dar şi a speciilor de animale în pădurile administrate de Ocolul Silvic Lignum, un procent din suprafaţa este inclus în situl Natura 2000 cu rol de protecţie a florei şi faunei (arborete cu rol de protecţie deosebită în care nu se recoltează masa lemnoasă).

Structura ocolului silvic

Administrarea pădurii

Din punct de vedere funcţional, Ocolul Silvic Lignum este format dintr-un singur district silvic (DS Uzu, în suprafaţă de 6476 ha), împărţit în patru cantoane:

 • Cantonul 1: Dealul Mare – Grozea, 1611 ha;
 • Cantonul 2: Izvorul Alb – Barzăuţa, 1813 ha;
 • Cantonul 3: Coporâia – Răchitiş, 1674 ha;
 • Cantonul 4: Pârâul Haitei – Caputeanu, 1377 ha;

Organizarea ocolului silvic

 • ing. Constantin Vasilică
 • Fond forestier: Dr.ing. Aurica Pătrăucean
 • Protecţia pădurii: ing. Andrei Borzoș
 • Pază şi vânătoare: ing. Constantin Vasilică
 • Depozit şi prelucrare primară a materialului lemnos: tehn. Vasile Postolachi
 • Contabilitate şi secretariat: contabilă Magdalena Milea

Activitatea în fiecare canton este coordonată de către un pădurar. Aceştia, împreună cu şeful de ocol, coordonează activitatea muncitorilor forestieri angrenaţi în activităţile zilnice.

Aufbau der Forstverwaltung
Ocolul Silvic Lignum are mai multe formaţii de lucru alcătuite din muncitori forestieri special calificaţi: mecanici de utilaje, fasonatori mecanici, şoferi profesionişti. Pentru a avea o continuitate şi o calitate cât mai bună a muncii, toate lucrările sunt executate în regie cu muncitorii angajaţi.

Ocolul Silvic Lignum are o preocupare permanentă în dezvoltarea şi formarea profesională a angajaţilor, pentru a fi posibilă menţinerea unui standard ridicat în activităţile prestate.

Lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor şi exploatare forestieră

Pentru o gospodărire durabilă a fondului forestier, Ocolul Silvic Lignum execută întreaga gamă de lucrări silvice. Enumerăm dintre acestea:

 • împăduriri, descopleşiri;
 • lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor tinere: degajări, curăţiri, rărituri.

Împăduriri

Bild Pflanzung
Regenerarea arboretelor administrate de Ocolul Silvic Lignum se realizează în mare parte pe cale naturală, intervenindu-se pe cale artificială doar în zonele în care nu se asigură desimea optimă şi semintisul instalat nu este din speciile dorite. Schemele şi formulele de împădurire, care sunt în concordanţă cu compoziţiile ţel date de normele tehnice, au rolul de a creea arborete cât mai stabile la acţiunea factorilor perturbatori.

Lucrările de îngrijire şi conducere a arboretelor

Bild JP Noro
Doar prin conducerea arboretului din primele stadii de dezvoltare prin aplicarea la timp a lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor se pot obţine la vârsta exploatabilităţii sortimente superioare.

Modul de conducere a arboretelor se axează pe selecţia pozitivă (individuală) a arborilor din cuprinsul arboretului, astfel încât să se asigure o creştere activă şi un arboret stabil la acţiunea factorilor perturbatori. Doar arboretele conduse în acest mod pot asigura integral funcţiile de producţie, protecţie sau recreere. Deoarece în primele stadii de dezvoltare ale unui arboret se decide viitorul acestuia, se acordă o mare importanţă acestor lucrări de îngrijire şi conducere. Îndrumarea şi conducerea pe teren a acestor lucrări se face de personal cu studii superioare, angajat în cadrul Ocolului Silvic Lignum.

Pentru a beneficia de cele mai noi cunoştinţe teoretice şi practice referitoare la modul de aplicare a lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor, derulăm proiecte comune cu Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere din Braşov. Metoda de lucru se bazează pe amplasarea unor suprafeţe de probă experimentale şi demonstrative în arborete incluse în planul decenal, având rolul de a garanta nu numai o îngrijire optimă a arboretului ci şi a asigura o bază de date şi ajuta la dezvoltarea unor bune practici în viitor.

Exploatare forestieră

Bild Knickschlepper Bild Knickschlepper 2
În arboretele cu funcţii de producţie, pentru a recolta o parte din creşterea anuală şi a face posibilă regenerarea naturală a acestor arborete, Ocolul Silvic Lignum aplică tratamente şi lucrări de igienă a pădurii. Doar printr-o gestionare durabilă a pădurii se poate asigura o continuitate a producţiei şi generaţiilor viitoare. O mare importanţă este acordată arborilor şi seminţişului care rămân în arboret, evitându-se prejudicierea acestora. Având ca deziderat exploatarea pe principii ecologice a pădurii, în acord cu legislaţia în vigoare, mai mult decât orice ocol privat sau de stat din România am investit în utilaje de ultimă generaţie. În special în lucrările de exploatare sunt necesare utilaje special echipate, care să aibă un impact cât mai redus asupra solului şi vegetaţiei forestiere.

Ocolul Silvic Lignum deţine următoarele utilaje pentru exploatarea masei lemnoase:

 • două skiddere John Deere 540 şi 548 G III, complet echipate
 • un forwarder John Deere 1410D, utilizat la transportul suspendat al buştenilor din pădure.

Bild Seilwinde Bild Forwarder
Pentru a preveni eroziunea şi destabilizarea versanţilor prin construcţia de drumuri de tractor, Ocolul Silvic Lignum a achiziţionat un funicular, astfel încât toate aspectele legate de gestionarea pădurilor sunt optim acoperite.

Transporturi şi drumuri auto forestiere

Bild Actros
Valorificarea superioară a masei lemnoase se reflectă într-o gestionare durabilă a pădurii. Pentru a răspunde cerinţelor pieţii şi a furniza lemn de calitate superioară, transportul masei lemnoase trebuie să se facă în condiţii optime. Această etapă este asigurată în cadrul Ocolului Silvic Lignum prin intermediul un camion Mercedes Actros, dotat cu o remorcă pentru lemn scurt.

Pentru ca transportul masei lemnoase să se facă în bune condiţii, o importanţă deosebită o au drumurile auto forestiere. Pentru a menţine într-o stare tehnică corespunzătoare drumurile şi pentru construcţia de noi drumuri forestiere, Ocolul Silvic Lignum are propriile utilaje şi anume:

 • Bild Maschinen excavator Hitachi Zaxis ZX 225 USCL;
 • încărcător frontal Fiat-Hitachi;
 • autogreder O&K;
 • compactor Caterpillar;
 • buldoexcavator Terex;
 • basculă MAN TG cu şase punţi trăgătoare.

 

Autogreder Bild Forststrassenbau Gruber 1

 
 

 
 

 
 

Masa lemnoasa este transportată într-un depozit special amenajat. Acolo este atent sortată şi depozitată după cerinţele pieţii, putând fi livrată în orice moment. Pentru sortarea, depozitarea şi încărcarea masei lemnoase dispunem de un încărcător frontal Hitachi Zaxis ZW 220, iar pentru manipularea lemnului de foc paletizat un stivuitor Manitou.

Bild Manitou Bild Radlade

 
 

 
 

 

Vânătoare

Ocolul Silvic Lignum gestionează propriul fond cinegetic. În sălbaticele păduri din Munţii Carpaţi, fondul cinegetic gestionat are o suprafaţă de 12886 ha. Vânătoarea se practică cu pasiune, pagubele provocate de vânat puieţilor forestieri şi arborilor fiind nesemnificative. Datorită prezenţei carnivorelor mari (urs (Ursus arctos), lup (Canis lupus), râs (Lynx lynx)), selecţia naturală este activă, indivizii ce formează populaţiile sunt viguroase, cu trofee valoroase. În fondul cinegetic gestionat de Ocolul Silvic Lignum se intâlneşte vânat asemănător cu cel descris cu ani în urmă de vânătorii celebri August V. Spiess, Graf Silva – Tatouca, Graf v. Medveczky şi, nu în ultimul rând, Erdod V. Pallfy. Avem recoltate de pe fondul de vânătoare trofee de mistreţ (Sus scrofa) şi de cerb comun (Cervus elaphus) care sunt medaliabile cu aur şi argint conform punctajului CIC obţinut. Trofee de mistreţ a căror lungime este de 20 cm şi trofee de cerb cu o greutate de 8,9 kg sunt frecvent întâlnite la exemplarele ce populează fondul cinegetic.

Bild Keiler Trophäe Bild Hirsch Trophäe

 
 

 
 

 

Metodele de vânătoare practicate sunt fie la dibuit în perioada boncănitului, fie prin lungi aşteptări în frigul năpraznic al iernii până la apariţia vierului capital. Se pot vâna, doar în baza derogărilor, exemplare de urs (Ursus arctos) şi lup (Canis lupus).

Bilder Kanzel
În anotimpul geros se vine în ajutorul animalelor sălbatice cu hrană complementară formată din furaje fibroase, concentrate, suculente, iar cu sare tot timpul anului. Pentru efectuarea de observaţii asupra faunei cinegetice s-au construit mai multe observatoare.

 
 

Oras Dărmăneşti,
Strada Energiei,
Nr. 415,
Cod poştal 605300
Judeţul BACĂU,
România

Ocolul silvic Lignum

Ocolul silvic Lignum

Ocolul silvic Lignum

Ocolul silvic Lignum

Ocolul silvic Lignum

Ocolul silvic Lignum

Ocolul silvic Lignum

Ocolul silvic Lignum